Bilforsikring – Hva dekkes og hva koster det?

De fleste vet at man er nødt å ha ansvarsforsikring på bilen sin og at det kan være smart å ha delkasko eller fullkasko i tillegg. Det de aller fleste er usikre på, er hva disse forsikringene dekker.

Ansvarsforsikringen dekker:

 • Personskade på både fører og passassjer
 • Skade på personer påført av bilen din
 • Skade påført bygninger og lignende påført av bilen din
 • Skade påført andre kjøretøybilforsikring
 • Rettshjelp

Delkasko dekker:

 • Brann
 • Spregningsskade og lyn
 • Tyveri, både selve bilen eller påmontert utstyr
 • Skade som følge av tyveriforsøk
 • Ruteskader
 • Redning/veihjelp

Fullkasko dekker:

 • Alle typer skader som en delkaso dekker
 • Skader på eget kjøretøy ved utforkjøringer, velt, sammenstøt
 • Andre typer skader som oppstår tilfeldig

Pris på de ulike forsikringene

Det er mange faktorer som avgjører hvilken pris du får på bilforsikringen din. Følgende faktorer er viktig for forsikringsselskapet:

 • Alder. Unge sjåfører må som regel betale mer i premie.
 • Bosted. Det er dyrere å forsikre bilen i byen enn på landet.
 • Bilmerke og årsmodell. Det koster mer å forsikre en ny og dyr bil enn en gammel.
 • Årlig kjørelengde. Jo lengere du kjører på et år, jo høyere blir premien.
 • Bonus. Har du opparbeidet deg mange bonuspoeng, vil du få lavere premie.
 • Kasko. Prisen avhenger av om du velger delkasko eller fullkasko.
 • Egenandel. Jo mer du er villig til å betale i egenandel, jo lavere blir premien.
 • Sikkerhetsutstyr. Har bilen alarm, startsperre og airbag, vil forsikringsselskapet kunne tilby lavere premie.

Egenandel

Ansvarsforsikringen har ikke egenandel. Du betaler altså ikke noe om det oppstår skade på andre kjøretøy eller personer. Ved andre typer skader som dekkes av delkasko eller kasko, må du derimot betale en egenandel. Denne egenandelen varierer fra selskap til selskap, og selvsagt fra skade til skade. Egenandelen er med å bestemme hvor høy forsikringspremien din blir. Noen forsikringsselskap lar deg velge hvor høy egenandelen skal være. Jo høyere egenandel du er villig til å betale, jo lavere blir forsikringspremien din.

About BedreFinans.no

Bedrefinans.no skriver om finansiering og økonomi.